ンSTANBUL BOミAZ TURU-MAHMUTPA゙A ヌAR゙ISI-TAHTAKALE-MISIR ヌAR゙ISI (10 EKンM CUMARTESン)EMンNヨNワ誰DE BALIK EKMEK DAHンL!!


225,00 TL

Kii:
Adet


 
ンstanbul Boaz Turu-Mahmut Paa Çars-Msr Çars-Kapal Çar-Tahtakale (Boaz Turu Dahil)
 
Sabah 06.00 da hareket
Eminönün’de serbest zaman,
Kapal Çar
Msr Çars
Eminönün’de Balk ekmek (Ücrete dahil)
Boaz turu ( 2 saaatlik ) ,
Dönü.
 
 
ÜCRETE DAHンL OLAN HンZMETLER
ULA゙IM 
TUR GÖREVLンSン HンZMETン
EMンNÖNÜ'NDE BALIK EKMEK 
2 SAAT BOミAZ TURU
 
Müze Ören yerleri girileri yollarda alnan yiyecek içecek ve ekstra harcamalar ücrete dahil deildir.
Ltfen Aadaki Bilgileri Doldurunuz
 Ad Soyad * :
 GSM * :
 Ka Kii Katlmak ンstiyorsunuz ? :
 Adres :
 E-Posta * :
 Notunuz :
Gvenlik Kodu
: (ンlem sonucunu giriniz)
* Zorunlu Alanlar

* Acentamz hiçbir tur için koltuk numaras garantisi vermez

 *Tur programmz sözlemenin bir parçasdr. Ayr düünülemez, rehberimiz günün ve hava artlarna göre tur programn uygulamak kaydyla sralamasn deitirebilir.Gerekli görmesi durumunda gece turu düzenlenebilir.

*Turlarmz Bandrma ve Balkesir Hareketli olup baka ehirlerden gelen misafirlerimiz bu ehirlere gelmesi gerekmektedir.

 *Acentamz istedii zaman fiyat güncellele hakkna sahiptir. Ancak ödemesini yapan misafirlerimiz fiyat artndan etkilenmez.

*Gezi araçlarmz misafir katlm saysna göre belirlenir.

*Çocuk indirimleri iki yetikin yannda ebeveynleri ile ayni odada 3. ve 4. kii olarak kalmalar halinde uygulanr. Tek bir çocuk için kullanlr. 0–6 ya çocuklarda otel konaklamasnda yatak verilmeyebilir. Ulam araçlarnda 2 yan doldurmu çocuklar için koltuk zorunluluu bulunduundan, ücrete tabidir.

*Kayt annda rezrvasyon bedelinin en az %35 i Günübirlik gezilerde gezi tarihine 5 gün konaklamal ve yurtd turlarda gezi tarihine 20 gün kala ödemenin tamamlanmas gerekmektedir.

*Bu belgede yer alan bilgiler Kiisel verileri koruma Kanunu kapsamnda alnm olup,ilgili taraflara gerekli bilgilendirmeler yaplmtr.

YILCAN TURンZM SEYAHAT ACENTASI YURT ンÇン VE YURTDI゙I PAKET TUR SÖZLE゙MESン

I-ÖDEMELER

1) Kayt annda rezervasyon bedelinin en az % 35’i , bakiyesinin ise gezinin balamasndan en geç 20 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anlan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekletirilmemesi halinde yaplan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin % 35’i cayma tazminat olarak tüketiciye fatura edilir. Ayrca tur satndan önce kaparo olarak kesin rezervasyon srasnda alnan bedel tura katlm güvence tutar olarak alndndan müterinin ücretin geri kalan miktarn ödememesi durumunda iadesi sözkonusu deildir.

   YILCAN TURンZM ’un yurtd gezilerine kayt yaplrken toplam ücret kredi kart ile vade fark uygulanarak taksitlendirilir yada pein olarak tahsil edilir.

II- ンPTAL – VAZGEÇME – DEミン゙ンKLンKLER

1) YILCAN TURンZM, tura katlan kiilerin yeterli sayya ulamamalarna bal olarak ve gerekli gördüü durumlarda ilan ettii veya kayt ald turlar gezi balangcndan 7 gün öncesine kadar ksmen veya tamamen iptal edebilir. Tüketici ücretin tamamn iade alma hakkna sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakk domaz.

2) Tüketicinin gezisinin balamasna 30 gün kalaya kadar iptal etmesi durumunda ücretinin tamam iade edilir ( kaparo alnan turlarda kaparo tutar hariç). Ancak uçak,tren ve gemi ile yaplan turlarda biletler grup bileti olarak alndndan ilgili firmalarn iptal ve deiiklik kurallar aynen uygulanr.

3) Tüketici, gezinin balamasndan 30-15 gün önce rezervasyonunu herhangi bir sebep ile iptal- deiiklik talep edilmesi halinde gezi bedelinin % 35’ ini, 15 günden sonra ise gezi bedelinin tamamn YILCAN TURンZM ’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Uçak-tren ve gemi ulamlarnda ilgili firmalarn iptal ve deiiklik kurallar aynen uygulanr.

4) Uçak, tren ve gemi balantl turlarda biletler alndktan sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayp uçak-tren ve gemi biletlerinin iadesi yaplmaz.Uçak, tren yada gemi biletlerinde tayc firmalarn iptal ve iade artlar geçerlidir.

5) Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamamn saptanm süre içerisinde yatrmam olan tüketiciler, rezervasyonlarn iptal ettikleri takdirde dahi yukarda belirtilen limitlere bal olarak ayn oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceini imdiden kabul etmi saylrlar.

6) Tarifeli uçularda isim deiiklii kesinlikle yaplamamaktadr. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda ilgili hava yolunun uygulad cezay ödemekle hükümlüdür.

7) Tüketicinin balangcn kaçrd geziye itirak edeceini yazl olarak bildirmemesi durumunda, YILCAN TURンZM  tüketici adna yaplm tüm rezervasyonlar gezinin balangcndan 24 saat sonra iptal etme hakkna sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yaplmaz.

III – GENEL HÜKÜMLER

1) YILCAN TURンZM, gezi kapsamndaki otel isimlerini, ulam araçlarn, hareket saatlerini programda belirtilen standartlara bal kalmak kouluyla tüketiciye bildirim yaplmas suretiyle deitirme veya tüketiciyi baka acenteye devretme hakkna sahiptir. Kayt esnasnda verilen tur programlar örnek programlardr. Tur programlarnda belirtilen ekstra turlarn organize edilecei tarihler rehberlerin inisiyatifi ile deitirilebilinir. Tüketici toplam gezi süresindeki gecelemenin ksaltlmamas ve kalnacak tesislerin snf ve kategorilerinde deiiklik yaplmamas halinde gezi artlarnn yerine getirilmi olduunu kabul eder.

2) Charter uçular ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararas havaclk kurallarna tabii olduundan Varova Konvansiyonu havayollar ile bu uçularda her türlü saat deiiklii yaplabilinir. Hareket saati garanti edilemez. Tayc, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini deitirebilir. Veya duraklama yapmayabilir. Uçu saatleri 48 saat önce kesinletiinden sat srasnda belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konulardaki deiiklikler nedeniyle YILCAN TURンZM sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yaplacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.

3) YILCAN TURンZM ’dan vize ilemlerini takip etmesi talep edildii takdirde tüketicinin en az alt ay geçerli pasaportu olmas ve ilgili Konsoloslu’un belirlemi olduu evraklar ve süre çerçevesinde YILCAN TURンZM’a bavurmas gerekmektedir. Vize ilemlerinde YILCAN TURンZM tüketici ile konsolosluk arasnda arac konumundadr, alnamamasndan sorumlu deildir. Vizenin Konsolosluk tarafndan onaylanmamas durumunda yukarda belirtilmi iptal artlar geçerli olacaktr.

4) Sözlemede imzas bulunmayan ancak sözlemeye konu geziye katlan tüketici (ler), kendi adlarna kayt yaptrmakla görevlendirdikleri tüketici (ler)nin bu sözlemeyi imzalamas ile sözleme hükümlerini kabul ve taahhüt etmi saylrlar. Bu geziye katlan tüketiciler imzalam olmasalar dahi taraflar arasnda geçerli olacak bu sözleme artlarn YILCAN TURンZM  Broürü, YILCAN TURンZM  ンnternet sitesi ve ilanlar nedeni ile örenmi geziye bu sözleme artlarnda katlmay kabul etmilerdir. Bu nedenden dolay tüketicinin turu iptal etme hakk yoktur.

5) Seyahat sigortas hizmeti satn alan veya seyahat sigortas paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya aypl ifa, hasar, zarar ve kayplar ile ilgili teminatn kapsam bu hizmeti sunan sigorta firmasnn poliçesiyle belirlenmitir. Acente bu teminatlarn içerii, kapsamlar ve uygulama ekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk tamamaktadr.

6) Tüketicinin balad turu, hizmetin kusurlu olduundan bahisle terk etmesi halinde turu terk ettiini acente yetkilisine ve konaklad otele sebepleri ile birlikte yazl olarak belirtmek zorundadr. Aksi halde tüketici turu terk etmi saylr ve hizmeti alp kullanm addedilir.

7) Tüketicinin ikayetçi olduu hususlar hizmetlerin ifas srasnda yazl olarak acenteye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin ikayetçi olduu halde hizmeti sonuna kadar kullanmas ikayetçi olduu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarn ortadan kaldrr.

8) Tur bedeli ücreti tur kapsamnda taahhüt edilen rehber ücretleri kapsamndadr. (Paket programda rehberlik dahil edilmi ise)

9) YILCAN TURンZM  geziye katlan tüketicilerle, otel, tayc firmalar ve gezi ile ilgili dier hizmetleri sunan her tür üçüncü ahs ve tüzel kiilikler nezdinde arac konumda olup meydana gelecek deiiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayt olan tüketicilerin, Seyahat acentesi ile tamay üstlenen müesseseler arasnda yaplm anlamalar hilafna araclarn programlarnda gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasndan, kara, hava ve deniz araçlarnn her türlü gecikmelerinden, arzalanmalarndan, sis, frtna, tipi ve her türlü hava koullarndan yol engeli gibi sebeplerden yol güzergah ve rotalarn deitirmelerinden, grev,terör,sava, sava ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden ulam aracn kullanann kendi hatasndan veya üçüncü kiilerin ahsi kusurlarndan veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklklarn, maddi, manevi hasarl kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatal hizmetlerinden, Seyahat Acentesi’nin ileten sfat olmamas nedeni ile mevcut sorumluluu bulunmadn asli faili gibi dorudan doruya sorumlu olmayacak mütesaviyyen borçlu olacaktr. Tüketici bu gibi aksaklk veya kaza durumlarnda öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacan asli failden tamamen alamad durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.

10) Uçak-Tren-Gemi ile yaplan yolculuklarda bu tama araçlarna gelen zamlar ilan edilen gezi ücretlerine ayn oranda ilave edilir.

11) YILCAN TURンZM konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine gelecei konusunda garanti veremez. Otele var günü odalar saat 14:00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrl günü tüketicilerin en geç 10:00’a kadar odalarn boaltmalar gerekir.

12) Satlarmz nakit veya bankalarn kredi kartlar ile pein ve / veya bankalarn taksit yapan kredi kartlar ile taksitli olarak yaplmaktadr. Kredi kart ile satlarda ödeme yaplmamas halinde tüketici, kredi kart sözlemesi imzalanan bankas ile muhatap olup, bankann uygulayaca faiz oranlar geçerlidir. Bu nedenle YILCAN TURンZM muhatap deildir.

13) Paket tur sözlemesi yönetmeliinin 6. maddesine göre sözlemede öngörülen fiyat ve koullar deitirilemez. Ancak liman, havaalanna ini vergileri gibi hariç vergi ve ücretler de döviz kurlarndan kaynaklanan fiyat deiikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukarda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat art tüketiciye bildirilir. Bu durumda yönetmeliin ayn maddesine göre tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözlemeden dönme hakkna sahiptir.

14) Tüketicinin satn alm olduu tur programndaki gezinin balamasndan sonra meydana gelen deiikliklerden YILCAN TURンZM sorumludur. YILCAN TURンZM , tüketici aleyhine ve zarar gördüü aikar deiiklikleri, gezi srasnda veya gezi sonrasnda tazminatn hesaplanmas TÜRSAB Çizelgesi hükümleri (TÜRSAB TURンZM TÜKETンCンLERン TALEPLERンNン  DEミERLENDンRME ÇンZELGESン ) uyarnca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi eklinde tazmin edebilecei gibi, ayn zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasnda tüketiciye verilen ek hizmetler ile  de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerinin tüketici tarafndan alnp kullanlm veya tüketilmi olmas tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarn ortadan kaldrr.

15) Tura katlan tüketicinin; her türlü gezide, 50cm x 70 cm ebatlarndan büyük olmamak kayd ile 1 valiz, uçakl seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakk vardr. Valizlerin ve içindeki eyalarn her türlü sorumluluu sahiplerine aittir.

16) Kokan, akan, yanc veya patlayc vasflar olan veya rahatszlk veren eyalar ile kesici, delici ve ateli silahlar ve her çeit hayvan, YILCAN TURンZM ’un ayrca ve açkça ve yazl izni olmakszn tat araçlarna ve konaklanacak tesislere alnmazlar. 

17) Bu sözlemede yazl olmayan hususlardan 1618 SY, 4077 SY, 4288 SY, 2634 SY, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havaclk Kanunu, BK, TTK, Türkiye’nin dahil olduu Uluslararas sözlemeler ve bunlara bal olarak çkartlm tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliler ile Uluslar aras kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulunan TÜRSAB Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktr.

18) Sözlemeden doacak uyumazlklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.

19) Tüketici sözlemede beyan ettii isimlerin ( pasaporttaki yazl ekli ile ) doruluundan sorumludur. Sözlemenin tüketicide kalan kopyas ile YILCAN TURンZM ’da kalan kopyas arasnda fark olursa YILCAN TURンZM ’da kalan kopya ile YILCAN TURンZM ’un kaytlar esas alnr.

20) Taraflar arasnda iki nüsha olarak tanzim edilmi bulunan i bu paket tur sözlemesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkal olarak tanzim edilmi, okunmu, kontrol edilerek kabul edilmitir. Taraflar karlkl kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte imza altna alarak kabul ve teyit etmilerdir. Seyahate katlacak olan ve bu sözlemede adlar yazl tüketiciler adna ibu paket tur sözlemesini kabul eden ve taraf adna vekaleten imzalam olduu kiilere kar tüm hukuki sorumluluun kendisine ait olduunu ayrca kabul ve taahhüt etmitir.

Turumuzu satn alan misafirlerimiz bu sözlemeyi kabul etmi saylr.

 

 

 

Henz yorum yaplmam

  Yorum Ekle
Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Gvenlik Kodu :
• Havale/EFT ンle ヨdeme
225,00 TL

• Bankalara Gre Taksit Se軻nekleri  : Kampanyal taksitler koyu renk gzkmektedir.
Taksit Taksit Tutar Toplam

Benzer Turlar